Information om ålhandel inom EU

Företaget Sejrbo & son AB är ett familjeföretag som etablerade sig i Sverige i mitten av 70-talet efter att ha verkat i Danmark under många år.
Företaget är idag inne på fjärde generationen och har genom åren växt till att idag vara Sveriges största företag som handlar med ål. Vi exporterar levande, rensad, fryst och rökt ål till framförallt Tyskland, Belgien, Holland och Danmark.
De senaste åren har vi även satsat på vår gårdsbutik som ligger i en underbar miljö i kanten av Söderåsen. Vi säljer inte bara rökt ål utan även varm-kallrökt lax och många olika sillsorter + vår uppskattade fisksoppa. Sommartid är servering öppen och då erbjuder vi också Dagens rätt eller varför inte bara en fika i underbar natur.
Den debatt som har varit de sista åren om åltillgången och rödlistning av ål har självklart påverkat företaget, men för att klargöra vad som gäller följer här en objektiv information.

INKÖP AV ÅL INOM SVERIGES GRÄNSER:
Vi har tillstånd till att köpa ål inom Sveriges gränser enligt artskyddsförordningen 2007:845. EU ställde ett krav på sina medlemsländer 2007 att de skulle göra upp en plan som innebar att målet var att rädda ålen från att utrotas.
De svenska fiskarna har idag tillstånd att fiska ål enligt den svenska ålplanen som började gälla 2009. Detta gäller de fiskare som har yrkeslicens och uppfyller de kraven som svenska fiskemyndigheter kräver.

FÖRSÄLJNING AV ÅL INOM EU:
I dag är det fri handel inom EU. Även om ålen är upptagen på den röda listan enligt Bernkonventionen annex 3. 2005, så innebär det inte att det skulle vara förbjudet att köpa eller producera ål. Rödlistning innebär att om det inte görs någonting så kommer populationen att dö ut men det innebär inte att som många tror att det skulle vara förbjudet att varken köpa eller sälja ål.
När det gäller orsaken till det minskade ålbeståndet är det inte som massmedia och en del av naturmyndigheter som medvetet tolkar och hävdar att det enbart fiskarna som har del i detta. En orsak är att skarven äter upp en mycket stor del av ålyngeln s.k. glasål och även sälen tar en hel del ål. Sen ska man inte glömma de stora miljöutsläpp som påverkar allt levande i haven och sjöarna.
En stor orsak som det inte pratas så mycket om i media är bl.a. kraftverkens inverkan på ålbeståndet. Det innebär att ålen simmar in i turbinerna och krossas till döds på sin väg ut mot havet ( Enligt ålfonden som är en intresseförening av ålfiskare och andra intressenter dör minst 200 ton/ år i turbinerna). Något som däremot är positivt för företaget och även för all ålöverlevnad är att vi ingår i ett stort projekt mellan kraftbolagen i Sverige och Svenska Insjöfiskarena. I stort går det ut på att vi med våra specialbyggda lastbilar kommer att forsla ålen förbi kraftverkens hinder. Vi kommer att släppa ut ålen i fritt vatten för vidare färd mot Sargassohavet, som är den enda plats där ålen kan föröka sig. Ett mycket intressant och förhoppningsvis lyckat projekt som gör att vi kan sälja och ni kan äta ål med gott samvete även i framtiden.